1.

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 11-32
فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم اله دانش فرد؛ علی اصغر پورعزت

2.

طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان های دولتی ( مطالعه موردی: استانداری کرمان )

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 45-60
علی بابایی راینی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ ناصر میرسپاسی

3.

طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان‌های دولتی با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 1-22
فاطمه گودرزی؛ کرم اله دانش فرد؛ حجت طاهری گودرزی؛ یداله عباس زاده سهرون


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب