1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر وابستگی به فضای مجازی و قلدری سایبری در نوجوانان منطقه سه شهر تهران

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 9-20
حسین زارع؛ مهتاب علیمرادی؛ مهدیه رحمانیان

2.

بررسی تأثیر نوع سؤال و سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان

دوره 2، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 89-98
حسین زارع؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ عثمان آچاک

3.

پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم

دوره 7، شماره 2، آذر 1398، صفحه 35-42
علی مصطفائی؛ حسین زارع

4.

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری

دوره 7، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 79-89
سمانه حدادی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد

5.

تاثیر روش بازنمایی مواد آموزشی در محیط یادگیری چند رسانه‌ای بر یادآوری واژگان با نقش میانجی‌گری سیالی کلامی

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 23-32
حسین زارع؛ آزاده نیرومند

6.

تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 69-82
نصیبه پوراصغر؛ حسین زارع

7.

مدل عِلّی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‎های تحصیلی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 9-18
حسین زارع

8.

مشخصه های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة کفایت و مهارت‌های هیجانی در دانشجویان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-46
علی خدایی؛ حسین زارع

9.

نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 18-28
شیدا شریفی ساکی؛ محمدحسین فلاح؛ حسین زارع

10.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 49-64
علی خدایی؛ حسین زارع

11.

هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 18-26
حسین زارع؛ مجید برادرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب