1.

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 53-66
مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

2.

بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور

دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-68
حسن کرمعلیان؛ طیبه داستانپور؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

3.

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-68
ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

4.

نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 59-64
مهران فرج‌اللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب