1.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 153-170
سروه محمدزاده؛ مسیب یارمحمدی واصل

2.

تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 20-34
حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب