1.

چارچوب مفهومی بکارگیری قدرت رسانه برای توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1403
سیداحد هاشمیان؛ حمید قاسمی؛ معصومه حسینی

2.

رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 49-54
معصومه حسینی؛ سمیه باختر

3.

مقایسه‌ی سواد رسانه‌ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 49-57
معصومه حسینی؛ نازنین قاسمی

4.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی

دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 113-124
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

5.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 26-34
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

6.

نقش ابعاد زیباشناختی معماری ورزشی با تاکید بر رویکردهای ارتباطی در جذب دانش آموزان دختر به اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 27-36
معصومه حسینی؛ فاطمه تاروردی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب