1.

بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 89-106
جواد موسوی دالینی؛ ضرغام عابدی خواه؛ محمد علی رنجبر

2.

تحلیلی بر حکومت بنی عناز کُزد و مناسبات آن با حکومت های همجوار

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 107-124
لیدا مودت*؛ جواد موسوی دالینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب