1.

ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 87-99
فریبرز فتحی؛ میرحسن سیدعامری؛ جمال قادر زاده

2.

رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-118
میر حسن سید عامری؛ سیده فریده هادوی؛ یاسر سام خانیانی

3.

رابطه رفتارضدشهروندی، تنبلی‌سازمانی و ترومای‌سازمانی بر وجدان‌کاری معلمان تربیت‌بدنی؛ با نقش میانجی بدبینی‌سازمانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 59-76
رضا عبدالهی گدللو؛ میر حسن سید عامری

4.

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 133-146
پروانه خواجه پور سوق؛ میر حسن سید عامری؛ لقمان کشاورز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب