1.

اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه‌ای اخلاق کاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-78
علی عباس حسین نژاد؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

2.

اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81
طیبه جامه بزرگی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار

3.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-64
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

4.

تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-88
سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری

5.

رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-88
مجید سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب