1.

تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 13-26
سجاد فردوسی؛ محمدعلی آغنده؛ یاور بابائی

2.

تحلیل مقایسه ای باز زنده سازی فضاهای شهری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه مسیل ها و رودخانه های شهری

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0
اسداله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ سجاد فردوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب