1.

اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 11-19
مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان

2.

اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-69
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3.

تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی- فردی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 11-18
شهاب بهرامی؛ مریم حسینی

4.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

5.

تبیین رابطه هوش معنوی و پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فو کاران آسیایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-62
مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان؛ جواد کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب