1.

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 129-140
الهه اسلمی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ فاطمه نجیب

2.

اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 73-92
مینا مقتدری؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

3.

اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روانشناختی بیماران کرونر قلبی

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 125-136
احمد علیپور؛ اکبر رضایی؛ تورج هاشمی؛ ناهید یوسف پور

4.

اثربخشی طرحواره درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای در بیماران آرتریت روماتوئید

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1402، صفحه 147-162
مهناز علی اکبری؛ مریم حسن زاده هنویی؛ احمد علیپور؛ نوشین بیات

5.

اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 151-167
مهسا قربانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی

6.

اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 21-31
املیا میرزامحمدعلائینی*؛ احمد علیپور؛ احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه هریس

7.

اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 51-62
فاطمه نوربالا؛ هادی بهرام احسان؛ احمد علیپور

8.

ارزیابی اثربخشی مداخلات روانشناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت در مادران باردار و وزن تولد نوزادان ایشان

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 118-135
منصوره فضیلتی؛ علامعلی افروز؛ احمد علیپور؛ صدیقه حنطوش زاده

9.

بررسی اثر اختلالات روانی بر بروز بیماری‏های جسمی در همبودی‌های دوگانه با استفاده از یادگیری ماشینی

دوره 12، شماره 48، اسفند 1402، صفحه 73-82
معصومه تقی آهنگری خیاوی؛ سوسن علیزاده فرد؛ احمد علیپور

10.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 21-36
مهرداد اکبری؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

11.

بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 50-59
مریم زارع؛ احمد علی‌پور؛ زینب شایقیان؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسنیه شهریاری؛ فاطمه امیرآبادی

12.

تاثیر مقابله درمانگری بر زیست نشانگرهای ایمنی شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 169-183
فهیمه امینی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد

13.

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 42-55
زینب شریف عسکری؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علیپور؛ مجید صفاری نیا

14.

خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 85-98
ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور

15.

رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 52-67
شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

16.

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 5-20
بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

17.

مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 82-89
محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی

18.

مقایسه اثربخشی روش مدیریت استرس مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و آموزش خودمراقبتی و ترکیب آن دو بر کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 167-188
امینه جلالی؛ رضا پورحسین؛ احمد علیپور؛ غلامعلی افروز

19.

مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 35-55
علی مصطفائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ ولی اله فرزاد

20.

مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 68-80
مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی

21.

مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 97-115
مهشید جعفرزاده؛ احمد علیپور؛ محمد اورکی؛ عزیز رضا قاسم زاده

22.

مقایسۀ میزان دلبستگی به والدین و مهارگری عاطفی در نوجوانان 11 تا 18 سال با توجه به سطوح شاخص تودۀ بدنی در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 5-21
شهرزاد دامادنژاد؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

23.

نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 32-45
احمد علیپور؛ علی احمدی ازغندی؛ زهرا مه آبادی

24.

نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 127-140
احمد علیپور؛ زهرا قنبری زرندی؛ اکبر جدیدی محمدابادی

25.

نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 41-52
سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ مهناز علی اکبری دهکردیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب