1.

اثر نقش و زمینه بر ادراک تبلیغات محصول: مطالعه مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی کمی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 9-20
یزدان موحدی؛ سعید کاوه

2.

تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

دوره 4، شماره 12، خرداد 1397، صفحه 141-152
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هاشم عبدیان؛ سودابه اسماعیلی

3.

مقایسه تأثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیر علاقمند به برند

دوره 3، شماره 11، اسفند 1396، صفحه 131-142
یزدان موحدی

4.

مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 28، اردیبهشت 1401، صفحه 65-72
تینا تکبیری اسکویی؛ یزدان موحدی

5.

نبرد نورون‌ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه‌ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه

دوره 6، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 83-100
حسام ساکیان محمدی؛ یزدان موحدی؛ یونس سخاوت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب