1.

اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 62-39
هدی زبیری؛ زهرا کریمی‌موغاری

2.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 184-155
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی

3.

ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 106-93
محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب