1.

استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: (مورد مطالعه‌ کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام)

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 77-88
علی یاسینی؛ یسرا پناه؛ احسان نامدار جویمی

2.

بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 15-29
سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ احسان نامدار جویمی؛ هومن پشوتنی زاده

3.

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالای ورزشی موردمطالعه، نیروی انسانی مشارکت‌کننده در توزیع و پخش کالای ورزشی در سطح شهر ایلام

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 42-52
ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی؛ هوشنگ جمشیدیان؛ محمد زهرابی

4.

رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 29-48
سید علیقلی روشن؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

5.

مطالعه رابطه رضایتمندی مشتری با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات الکترونیکی (موردمطالعه، مشتریان الکترونیکی سایت‌های اینترنتی، فروش کالای ورزشی)

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 63-78
ولی محمد درینی؛ حمیده صادقی؛ احسان نامدار جویمی

6.

نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 79-98
احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی

7.

نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

دوره 8، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 93-106
فریبا مالکی؛ مسلم مبارکی؛ احسان نامدار جویمی؛ لیلا تمسکی هرسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب