1.

بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی)

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، دی 1398، صفحه 155-168
علی قربانی؛ متینه مقدم؛ آزین هرندی

2.

"جنون جلسه" در مدیران: پیدایش، پیامدها و راهکارها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 171-202
علی قربانی؛ محمدامین ترابی؛ متینه مقدم

3.

طراحی وتبیین مدل برندینگ گردشگری با رویکرد فرهنگی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 79-96
متینه مقدم؛ میرزا حسن حسینی؛ موسی خادمی؛ علی اکبر جوکار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب