1.

بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو

دوره 11، شماره 1، دی 1401، صفحه 167-186
محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ مهدی فرامرزی پلنگر

2.

تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 59-74
جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی

3.

حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره)

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 77-98
محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ عاطفه محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب