1.

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

2.

ارائه الگوی رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-58
رسول نظری؛ فریبا رافعی؛ رحیم رمضانی نژاد

3.

طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-42
محمد عبیس کرنفل المعموری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ علی عطیه دخیل؛ رسول نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب