1.

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-76
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

2.

اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-69
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

4.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

5.

تبیین رابطه هوش معنوی و پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فو کاران آسیایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-62
مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان؛ جواد کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب