1.

مطالعه تطبیقی مکان گزینی دو پایتخت شیعی در قرن چهارم هجری قمری: شیراز بویهی و حلب حمدانی

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 135-149
فاطمه جان احمدی؛ رضا شعبانی؛ آرمین دخت امین

2.

نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 173-188
سید محمد سید یزدی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فاطمه جان احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب