1.

بررسی تعیین‌کننده‌های ارتقای فضیلت سازمانی در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تیر 1398، صفحه 155-164
بهرام جلیل‌زاده امین؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی؛ امین نجفقلی‌دوست

2.

تبیین تجربه متخصصان مدیریت در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های آموزش مداوم پزشکی ( یک مطالعه پدیدارشناسی )

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، فروردین 1400، صفحه 153-162
بهرام جلیل‌زاده امین؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده

3.

تدوین الگوی جهانی‌شدن مدیریت اسلامی

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 155-168
محمدعلی علیزاده؛ مجتبی رمضانی؛ سید عبداله حجتی؛ نادر بهلولی؛ کریم اسگندری

4.

طراحی مدل برای مطالعه تطبیقی دانشگاه‌های کشور

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 107-122
جعفر احدزاده فرهود بناب؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب