1.

اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر مؤلفه های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 53-74
منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب؛ لیلا کلیایی

2.

اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 41-52
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ جابر علیزاده گورادل

3.

ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 109-122
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ معصومه موحدی

4.

الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 38-46
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ عبدالخالق میناشیری

5.

برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 43-66
منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم

6.

پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی در جمعیت دانشجویی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 77-84
منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جابر علیزاده گورادل؛ حکیمه علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب