1.

تأثیر آماده‌سازی زمانی و دست برتری بر کنش‌وری عصب ـ روان‌شناختی

دوره 2، شماره 6، آذر 1395، صفحه 107-122
سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمدرضا دوستان

2.

تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خود کارآمدی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 97-110
آمنه اورکی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ رسول عابدان زاده

3.

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار

دوره 3، شماره 10، آذر 1396، صفحه 51-62
گل اندام زمانی؛ محمدرضا دوستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب