1.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی‌بر نقش هریک از بازیگران موثر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 83-100
محمد محمدی؛ فتاح شریف زاده؛ داود حسین پور؛ بهروز رضائی منش

2.

واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط‌مشی‌های عمومی مدیریت شهری تهران

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، آبان 1399، صفحه 43-56
فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف‌زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داود حسین‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب