1.

الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 23-31
فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی

2.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-47
مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

3.

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 149-156
ناهید رعناییان؛ علیرضا عباسی؛ حسن زینالی خانقاه

4.

شناسایی نشانگرهای SSR پیوسته با صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. Walp) تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 43-60
خسرو مفاخری؛ محمدرضا بی همتا؛ علیرضا عباسی

5.

شناسایی و بررسی ارتباط عناصر تنظیمی ناحیه پروموتری خانواده ژنی DLV با بیان ژن در گیاه آلوروپوس لیتورالیس

دوره 10، شماره 32، اسفند 1399، صفحه 95-109
مریم چاله کائی؛ علی دهستانی؛ علیرضا عباسی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

6.

کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 43-52
علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب