1.

بررسی علل کوچ طایفه رشوند به قزوین و پیامدهای آن در عصر صفویه

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 153-176
مریم بخشی؛ باقرعلی عادل فر؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ حسین آبادیان

2.

چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 59-76
فریده فرزی؛ ذکراله محمدی؛ حسین آبادیان؛ یعقوب خزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب