1.

اثر سواد رسانه ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-54
شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ سعید خانمرادی

2.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3.

تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکردشغلی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 103-118
صهیب احمدی؛ شیرین زردشتیان

4.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 43-52
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

5.

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، آذر 1396، صفحه 51-62
شیرین زردشتیان؛ شهروز غایب زاده؛ سلمان جعفری؛ شمس الدین تبریزچی

6.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 15-26
سمانه الماسی؛ شیرین زردشتیان

7.

مطالعه تطبیقی اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 69-79
امین رضا بخشی چناری؛ شیرین زردشتیان؛ حسین محمدی جامع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب