1.

اثربخشی روش آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و سبک‌های حل مسئله در دانشجویان

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 41-53
داود معنوی پور؛ مصطفی دارابی

2.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه همدلی خود

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 173-182
داود معنوی پور؛ پونه شهابی؛ علی رضا پیرخائفی

3.

بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-6
علی رضا پیرخائفی؛ داود معنوی پور

4.

پرسشنامه همدلی تورنتو: ارزیابی مشخصه های روانسنجی در نمونه ای از دانشجویان ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 177-194
الهه معماریان؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

5.

تبیین خودشناسی بر اساس مولفه‌های باورهای معرفت‌شناختی و صفات شخصیت

دوره 8، شماره 2، آبان 1398، صفحه 70-80
آرزو وحید؛ داود معنوی پور

6.

مقایسه باورهای معرفت شناسی دانشجویان بر اساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-65
داود معنوی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب