1.

بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 231-254
علی نادریان فر؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی

2.

واکاوی چالش‌های و سیاست‌های امویان در اداره کرمان

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 145-158
فریناز هوشیار؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فائزه صابری

3.

وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 53-68
کیخسرو خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب