1.

تبیین جمعیت‌شناسی شیراز در دوره ایلخانان مغول (623 ق-736ق)

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 103-116
علی بحرانی پور؛ لیدا مودت؛ علی توکلیان

2.

نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 213-230
رضا حبیبی نژاد؛ هایده خمسه؛ علی بحرانی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب