1.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 141-164
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل

2.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 32-13
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان

3.

بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 32-21
دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی

4.

تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی

دوره 6، شماره 23، تیر 1395، صفحه 88-75
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی

5.

تأثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته: رویکرد پانل GMM

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 35-48
ابوالفضل شاه آبادی؛ مرضیه صالحی

6.

تأثیر کارایی بازارها بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 136-125
ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی

7.

وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی با تأکید بر آزادی اقتصادی

دوره 5، شماره 20، مهر 1394، صفحه 98-79
ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب