1.

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

دوره 2، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 9-14
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

2.

بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 75-80
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا با سعادت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

3.

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

دوره 2، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 15-22
محمدرضا رشیدیان وزیری

4.

شبیه‌سازی مونت کارلوی فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 9-16
محمدرضا رشیدیان وزیری؛ افضل مصطفوی حسینی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ نرگس علیمرادیان

5.

طراحی و ساخت سیستم انحراف‌سنجی و ارزیابی عملکرد آن در اندازه‌گیری پاشندگی ضریب شکست خطی بلورهای نازک سوسوزن یاگ و کوارتز

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 19-28
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب