1.

اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر پیروی از درمان و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 3

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 56-70
محمد اورکی؛ حسین زارع؛ نسترن شیرازی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ

2.

اثربخشی آموزش مراقبت از بیماران هموفیلی در کاهش اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند هموفیل زیر 15 سال

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 60-75
سمیرا حسن زاده پشنگ؛ زهرا شعبانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع

3.

اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 73-92
مینا مقتدری؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

4.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 113-128
زیبا برقی ایرانی؛ حسین زارع؛ مریم عابدین

5.

ارزیابی عملکرد شناختی کودکان دارای مشکل اضافه وزن و چاق در آزمون برج لندن و آزمون استروپ در مقایسه با کودکان دارای وزن نرمال

دوره 6، شماره 22، شهریور 1396، صفحه 35-50
آسیه رضایی نیاسر؛ حسین زارع؛ فرزانه برجسته

6.

بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک استرس آزمون استروپ بر مقادیر کورتیزول بزاقی، نبض و فشار خون دانشجویان

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 5-17
احمد علی پور؛ رضا دوستی؛ حسین زارع؛ علی رضا آقایوسفی

7.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 21-36
مهرداد اکبری؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

8.

بررسی نقش عوامل شخصیتی(سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 52-68
علیرضا آقایوسفی؛ مریم زارع؛ حسین زارع؛ فرها شقاقی؛ محمد افتخاری

9.

پیش‌بینی سوگ پیچیده بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در بازماندگان کووید 19

دوره 12، شماره 47، آذر 1402، صفحه 133-144
حسین زارع؛ آزاده ثابتی

10.

تاثیر برنامه‌ی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظه و توجه دانش‌‌آموزان مبتلا به دیابت

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 162-179
علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ رقیه محمدی

11.

تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 47-63
الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین زارع

12.

رابطه باورهای فرانگرانی و نشانه های یائسگی با حس انسجام درونی در زنان یائسه

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 68-81
حسین زارع؛ رکسانا ساسان نژاد

13.

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 5-20
بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

14.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 61-78
ماشااله یزدی؛ مجید صفارنیا؛ حسین زارع

15.

مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 35-55
علی مصطفائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ ولی اله فرزاد

16.

مقایسه‌ی عزت نفس آشکار و ناآشکار در زنان متقاضی جراحی بینی با افراد عادی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 133-144
فرشته حسنی اسطلخی؛ حسین زارع؛ رضا دوستی

17.

مقایسۀ میزان دلبستگی به والدین و مهارگری عاطفی در نوجوانان 11 تا 18 سال با توجه به سطوح شاخص تودۀ بدنی در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 5-21
شهرزاد دامادنژاد؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

18.

نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا: بررسی روان‌سنجی در بین پرستاران

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 105-120
علی خدائی؛ رضا رحیمی؛ حسین زارعسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب