1.

بررسی همزمان رفتاری و عصب شناختی یادگیری و انتقال تکلیف ترسیم دودستی نامتقارن.

دوره 4، شماره 12، خرداد 1397، صفحه 9-30
محمدرضا دوستان؛ زهرا باقرنژاد

2.

تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی هماهنگی دودستی

دوره 6، شماره 22، آذر 1399، صفحه 9-26
بهمن حسین زاده؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

3.

مقایسه تأثیر تعداد محرک-پاسخ و ناهمزمانی آغاز دو محرک بر دوره بی‌پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 7، شماره 24، خرداد 1400، صفحه 103-130
محمدرضا دوستان؛ محمد رحیمی نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب