1.

پناهندگان فرقه دمکرات آذربایجان در اتحاد جماهیر شوروی

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 41-52
علی درازی؛ علیرضا علی صوفی؛ نظام علی دهنوی

2.

زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 245-258
علیرضا علی صوفی؛ شهرام غفوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب