1.

ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، مهر 1397، صفحه 137-150
جعفر آهنگران

2.

بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، فروردین 1398، صفحه 83-96
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

3.

رفتارهای انحرافی مثبت و عوامل مؤثر در بروز آن در میان کارکنان سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان قم

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 75-86
زینب مولوی؛ لیلا نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب