1.

آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 1-11
مسعود توحیدفر؛ یوسف سعیدی هنر؛ ناصر فرخی

2.

بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین (SQS) در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 1-9
مریم مهدیزاده حکاک؛ مسعود توحیدفر؛ محمدحسین میرجلیلی

3.

بررسی بیوانفورماتیکی ژن آسیل کریر پروتئین (ACP) در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها

دوره 7، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 15-29
معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ زهرا امینی فر

4.

شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 93-102
بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر

5.

ویرایش ژنوم در راستای تغییر رنگ گل با استفاده از تکنولوژی کریسپر

دوره 8، شماره 21، خرداد 1397، صفحه 71-79
معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب