1.

بررسی زبان‌شناختی کارکرد تابوهای زبانی در سینمای معاصر ایران

دوره 3، شماره 3، تیر 1399، صفحه 94-110
نرگس رحمانی؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی

2.

بررسی فرایندهای فرانقش تجربی از منظر رویکرد هلیدی و متیسن در متن سخنرانی ترامپ

دوره 6، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 47-57
نسترن کیانپور؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر؛ مهدی بازیار

3.

تحلیل اولین سخنرانی رؤسای جمهور پیشین ایران و آمریکا دربارة برنامة جامع مشترک (برجام) از دیدگاه دستور نقش‌گرای هلیدی

دوره 4، شماره 4، مهر 1400، صفحه 9-22
نسترن کیانپور؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر

4.

فرایندهای واژه‌آفرینی در زبان زندان و ارتباط آن با متغیر جنسیت

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 97-108
آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب