1.

ارائه مدل تشریحی ساختاری (ISM) از مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-72
مژگان مهدی زاده؛ عباس نظریان مادوانی؛ معصومه شهبازی

2.

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 101-110
پژمان فزونخواه؛ معصومه شهبازی؛ امیرحسین منظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب