1.

شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 93-102
بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر

2.

شناسایی نشانگرهای SSR پیوسته با صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. Walp) تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 43-60
خسرو مفاخری؛ محمدرضا بی همتا؛ علیرضا عباسی

3.

مطالعه ارتباط صفات حاصل از القاء کالوس در جنین بالغ با صفات مزرعه‌ای ‏گندم نان در شرایط متفاوت رطوبتی

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 17-35
فاطمه باوندپوری؛ عزت اله فرشادفر؛ کیانوش چقامیرزا؛ محسن فرشادفر؛ محمد رضا بی همتا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب