1.

رویکردی شناختی‌اجتماعی به چندمعنایی واژگانی مطالعة موردی: «جیگر»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 59-74
سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد

2.

زبان‏شناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی

دوره 1، شماره 4، آذر 1397، صفحه 20-29
محمد دبیرمقدم؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ ویدا شقاقی؛ سید محمود متشرعی

3.

نقشة راه مطالعات نام‌شناسی: از رویکرد سنتّی تا رویکرد شناختی- اجتماعی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 11-28
بهمن زندی؛ سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب