1.

آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید

دوره 7، شماره 20، اسفند 1396، صفحه 1-12
هاجر نصراللهی؛ فرشید طلعت؛ ایرج برنوسی؛ مهدی بدری انرجان

2.

تنوع فنوتیپی و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گندم

دوره 10، شماره 31، آذر 1399، صفحه 81-99
اشکبوس امینی؛ شیدا قدم خیر؛ ایرج برنوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب