1.

طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنج‌گانة سازمان در دانشگاه‌های‌ دولتی منتخب شهر تهران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، فروردین 1399، صفحه 97-112
سمیه حسنی؛ سید علی اکبر احمدی؛ بهرام سرمست؛ حسن الوداری

2.

همسوسازی استراتژی‌های منابع انسانی و تجاری بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 130-113
علی اکبر احمدی؛ فرشته امین؛ مجتبی کاتب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب