1.

بررسی تغییرات بافتی کبد ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در مواجهه با غلظت‌های کشنده و تحت-کشنده کادمیوم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1394، صفحه 9-16
حامد غفاری فارسانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد منصوری چرهی؛ نرگس رستمیان؛ الهه چهارده بالادهی

2.

بررسی سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 27-34
سید علی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ محمد مرادزاده

3.

تغییرات آسیب‌شناسی بافت آبشش و کبد سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در مواجهه با سم بوتاکلر

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 69-81
محمد فروهر واجارگاه؛ حامد غفاری فارسانی؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ سید علی اکبر هدایتی

4.

مقایسه سمیت علف‌کش بوتاکلر بر ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

دوره 7، شماره 3، دی 1397، صفحه 33-38
محمد فروهر واجارگاه؛ سید علی اکبر هدایتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب