1.

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-94
علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

2.

تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 33-48
مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده

3.

شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده - پرسش‌نامة جو یادگیری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-54
امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضازاده بهادران

4.

شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

دوره 6، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 9-30
محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی

5.

مداخله فشرده استنباط‌آموزی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب خواندن: یک طرح تک‌آزمودنی بازگشتی

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 9-28
مریم تازش؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب