1.

جایگاه و کارکرد بازرگانان بوشهر در جنبش جنوب ایران

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 129-154
حسین هژبریان؛ سید صاحب برزین

2.

واکاوی کشمکش ملکی رودانی‌ها و ابراهیم‌خان قوام‌الملک با تکیه بر اسناد (1313تا 1332 ش)

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 159-173
محمد صداقتی؛ محمدامیر شیخ نوری؛ عباس اویسی؛ حسین هژبریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب