1.

اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-66
احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی

2.

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-34
امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

3.

مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

دوره 9، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 47-60
علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

4.

مشخصه های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة کفایت و مهارت‌های هیجانی در دانشجویان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-46
علی خدایی؛ حسین زارع

5.

نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی

دوره 5، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 25-38
علی خدایی

6.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 49-64
علی خدایی؛ حسین زارع

7.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 85-99
علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب