1.

بررسی تأثیرات عوامل سیاسی در تغییرات سرزمینی ایل شاهسون در دوره قاجاریه (1218ق/1803م – 1304ق/1887م)

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 189-212
محمد مهدی مرادی خلج؛ محمد کشاورز؛ شهرام یوسفی فر

2.

بررسی وضعیت کشاورزی خراسان و ماورالنهر در دوره تیموریان

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 42-75
شهرام فرحناکی*؛ جمشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی؛ شهرام یوسفی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب