1.

آموزش برخط حروف اضافه‌ی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با استفاده از رویکرد شناختی و ابزار پویانمایی: تحلیل تأثیر متغیرهای اجتماعی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 87-99
آرزو نجفیان؛ معصومه حقی؛ فاطمه یوسفی راد؛ رضامراد صحرایی

2.

رویکردی شناختی‌اجتماعی به چندمعنایی واژگانی مطالعة موردی: «جیگر»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 59-74
سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد

3.

مطالعة میان‌فرهنگی خاستگاه زیستی استعاره‌های مجازبنیاد دست و پا در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-24
زهرا براتی؛ بلقیس روشن؛ شیرین پورابراهیم؛ فاطمه یوسفی راد

4.

نقشة راه مطالعات نام‌شناسی: از رویکرد سنتّی تا رویکرد شناختی- اجتماعی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 11-28
بهمن زندی؛ سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب