1.

طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، مهر 1393، صفحه 19-36
حسن زارعی متین؛ محمد حسین رحمتی؛ سید محمد مهدی موسوی؛ احمد ودادی

2.

طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، دی 1397، صفحه 133-152
فاطمه بهادری جهرمی؛ حسن زارعی متین؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین اخوان علوی

3.

مدل رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی‌شناختی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران)

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 123-142
سمیه زارعی؛ ناهید نادری بنی؛ حسن زارعی متین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب