1.

تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 115-134
مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

2.

نقش ادراک عناصر طبیعی در افزایش قابلیت حیات جمعی در فضاهای باز مجتمع مسکونی، پژوهش موردی: شهر یزد

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31)، تیر 1402، صفحه 17-36
مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ مهشید ردایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب